Kalite yönetimi, bir kuruluştaki teslim ettikleri ürün ve hizmet kalitesinin tutarlılığını korumak için benimsedikleri araçlarla birlikte sürdürmek için bir kuruluştaki farklı görevleri ve faaliyetleri yönetme sürecini ifade eder. Bu da organizasyonda belirli bir kalite seviyesinin korunmasına yardımcı olur. 

 Kalite yönetimi aşağıdakileri içeren dört ayağa dayanır: 

1) Kalite Planlama 

Ürüne ilişkin kalite standartlarını belirleme ve bunları nasıl karşılayacaklarına dair bir plan oluşturma sürecini ifade eder. 

2) Kalite İyileştirme 

Sonuçların genel kalitesini iyileştirmek için bir süreçte yapılan kasıtlı değişiklikleri ifade eder. 

3) Kalite Kontrol 

Ürünlerin veya sonuçların kalitesini yakın gelecekte de sürdürme süreçlerini ve çabalarını ifade eder. 

4) Kalite Güvencesi 

Ürünün, müşteri gereksinimlerinin yanı sıra gereklilikleri yerine getirmek için belirli şartlara göre inşa edilmesini sağlamak için planlanan ve uygulanan faaliyetlere atıfta bulunur. 

15504 SPICE Danışmanlığı 

1993 yılında ISO ve IEC tarafından kurulan Yazılım Süreç İyileştirme (SPICE). SPICE, Kuruluş içinde geliştirilen farklı yazılım süreçlerinin değerlendirilmesi ve yönetimi için yaygın olarak kullanılan bir standarttır. 

Firmamız uzman personel tarafından 15504 SPICE danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmanlarımız, Yazılım Süreç İyileştirmeyi revize ederek tüm yazılım süreçlerinizi analiz aşamasından şirketinizdeki kabul aşamasına revize ederek şirketinizin 15504 Yazılım Süreç İyileştirme (SPICE) Belgesine ulaşmasını sağlayacaktır. Yetenek Özelliği (SPICE) Modelini sağlar ve gerekli belgeleri ve süreç eğitimlerini sağlar. Bu anlam da 15504 SPICE Sertifikası kapsamında yetkin ve deneyimli personel altyapımızı sizlere sunuyoruz. 

15504 SPICE Üzerine Eğitim 

Belgeleme başvurusu 

Firmanızın / kurumunuzun SPICE sertifikasyonundan önce mevcut durum analizi 

SPICE standardına uygun işlem dokümanlarının hazırlanması 

Proje belgelerinin SPICE standardına göre hazırlanması 

SPICE işlemlerini çalıştırmak için otomasyon ortamını hazırlama 

SPICE standartlarına göre proje yönetimi, risk yönetimi ve doğrulama süreçleri için altyapı kurulumu 

SPICE standartlarına göre değişim yönetimi ve problem çözümü yönetim altyapısının oluşturulması 

SPICE standartlarına uygun olarak konfigürasyon yönetim sistemi ve dokümantasyon yönetimi  

15504 SPICE Altyapısının Kurulması 

İşlemler için performans metrikleri altyapı kurulumu 

Yapılan işin etkinliğini değerlendiren iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi