ISO 15504 SPİCE DANIŞMANLIĞI (YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME)

ISO 15504 Spice standardı geliştirilen yazılımların süreçlerinin kalitesini iyileştirmek amacı ile Uluslararası Standardizasyon Kurumu (ISO) ve Uluslararası Elektronik Komisyonu (IEC) tarafından ortak oluşturulmuş bir standarddır. ISO 15504 Spice standardının amacı yazılım geliştiren firmaların farklı yazılım süreç değerlendirme ve yöntemleri için ortak bir ana prensip  sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin sonucunda ortak bir noktada raporlar elde edilmesi sağlar. ISO 15504 Spice üç ana başlıkta şu süreçleri kapsamaktadır. Bunlar Mühendislik süreçleri, Yönetim süreci ve Destek süreçleridir.

Mühendislik Süreçleri

 • Gereksinim Yönetim: Gereksinimlerin yönetilmesi dokümantasyonu, müşteri isteklerinin yansıtılmasını içermektedir.
 • Tasarım Süreci: Gereksinim yönetiminden gelen gereksinmlerin tasarlanması aşamasıdır. Bu aşamada tasarım dokümanları, proje oluşturulması için yapılan çalışmaları içermektedir.
 • Geliştirme süreci: Tasarım faaliyetinden çıkan sonuçların ilgili personellere görevlendirmelerinin yapılıp geri dönen problem kayıtlarının oluşturulmasını da içermektedir.
 • Entegrasyon süreci: Geliştirme yapılan yazılım başka sistemler ile entegrasyonu oluşabilecek durumların incelendiği süreçtir. Yazılım yaşam döngüsü içerisinde süreç entegrasyona tabi tutularak gerçekleştirilir.
 • Test süreci: Yazılım üzerindeki riskler de belirlenmek suretiyle gerçekleştirilen yazılımda testlerin gerçekleştirme sürecidir.
 • Kurulum ve işletim süreci: Bu süreç kodlaması tamamlanmış, entegrasyon sorunları tamamlanmış, testleri yapılmış olan yazılımın işletmeye alınma aşamasıdır.

ISO 15504 SPICE standardının zorunlu hale gelmesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yatırımlarına ilişkin genel ilke ve esasların belirlendiği, “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuzda, ISO 15504 SPICE standardının yazılım geliştirmede kamu yazılım projelerindeki başarısızlıkların önüne geçmenin yanı sıra, sektörde kalite sertifikasyonunun teşvik edilmesi ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlanması amacıyla kamu yazılım projelerinde 2007 yılından itibaren yüklenicilerden projenin doğasına ve tutarına uygun olarak ISO15504 SPICE Seviye 2 yazılım kalite modellerinin uygulanması veya CMMI Seviye 3 olmaları şartı öngörülmektedir.

Yönetim Süreçleri

 • Proje Yönetimi süreci: Projenin yönetilmesi proje planı, değişiklik yönetimi, test planı ve sonuçlarını da içeren bir süreçtir.
 • Konfigurasyon Yönetimi süreci: Sürüm yönetimi de dahil olmak üzere proje süreci yazılım süreci için oluşturulacak olan dağılım ve eğilim raporlarını da içeren bir süreçtir.
 • Risk yönetimi süreci: Sistemin her aşamasında oluşabilecek risklerin takibi işlenmesi sürecidir.
 • Sürüm yönetim süreci: Sürüm notları, sürüm yönetim planı, test sonuçları, sürüm yönetim klavuzunu içeren süreçtir.

Destek Süreçleri

 • Doğrulama süreci: Kodlaması gerçekleştirilen yazılımın çeşitli araçlar ile doğrulamalarının yapılması aşamasıdır. fxcod, pmd, checkstyle gibi araçlar kullanılmaktadır.
 • Geçerleme süreci: Gereksinim tanımları, test sonuçları ile yazılımın kontrolünün sağlanması sürecidir.
 • Önleyici Faaliyet İsteği süreci: Uygunsuzluklar, Denetim Sonuçları, Problemler, Test Sonuçları, Proje Sonuçları, Şirket Vizyonu, Misyonu ve Hedefleri, Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları, Veri Analizi Sonuçları ve Tedarikçi Değerlendirme Sonuçları üzerinden oluşabilecek sorunlar için faaliyetlerin planlanması sürecidir.
 • Kalite Güvence Süreci: Yazılımın uygun kalitede istenilen ile gerçekleşen arasında farklılıkları tamamen sonlandırmak için gerçekleştirilen süreçtir.
 • Dokümanların kontrolü süreci: Tüm yazılım geliştirme proje yönetimi, müşteri ile ilişkilerde devam eden bütün süreçlerin dokümantasyonunun yönetimi sürecidir.
 • Problem ve değişiklik yönetimi süreci: Yazılım geliştirme ve diğer ilgili süreçlerde oluşabilecek her türlü sorun ve değişiklikler bu süreç ile yönetilmektedir.
 • Ortak gözden geçirme süreci: Proje yürüten tüm paydaşlar ile oluşan ve oluşabilecek bütün sorunların ele alınıp gerekli tedbirlerin yürütüldüğü süreçtir.
 • İç denetim süreci: Diğer yönetim sistemlerin dekine benzer yapıda olan işleyen sistemi kontrol etmek amaçlı iç bir kontrole tabi tutma sürecidir.
 • İç denetim süreci: Diğer yönetim sistemlerin dekine benzer yapıda olan işleyen sistemi kontrol etmek amaçlı iç bir kontrole tabi tutma sürecidir.
 • Düzeltici önleyici faaliyet süreci: Yazılım gerçekleştirmesi ve proje yönetimi aşamasında oluşabilecek her türlü sorunun giderilmesi ile ilgili olan süreçtir.
 • Kayıtların kontrolü süreci: Sistem içerisinde tutulan bütün kayıtların saklanması, yedeklenmesi sürecidir.

 

Biz Sizler İçin Napıyoruz

Şirketinizin, ISO 15504 SPICE Belgesi alabilmesi için ISO 15504 SPICE danışmanlık kapsamında yukarıda belirtilen süreçler destek vermek beraber aşağıdaki çalışmaları sizin için yapmaktayız.

 • Mevcut Durum Analizi
 • Projelendirme, Planlama, İç Organizasyon
 • Uygulama
 • Otomasyon Araçları Entegrasyonu ve Eğitimleri
 • İç Denetim
 • Ön Denetim Hazırlık
 • Süreç Dokümantasyon Çalışmaları
 • Resmi Denetim Sürecinde Refakat
 • Süreç Uygunsuzluklarının ve İyileştirme Çalışmalarının Takibi
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Ve Eğitimler