Yazılım projesinin ortaya konması, projenin tasarım çalışmalarının yapılması, yazılımın gerçekleştirilmesi ve testlerinin yapılması, kalite güvence testlerinin ve sistem stres testlerinin yapılması, geliştirme faaliyetlerinin alt süreçleridir.

Bu süreçlerin değerlendirilmesi, süreç iyileştirme ihtiyacını ve süreç yeteneğini belirler. Süreç değerlendirme çalışmaları, firmanın hedefinin ne olduğunu, hedefin neresinde olunduğunu ve hedefe doğru bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığını belirleyen faaliyetlerdir.

ISO 15504 Belgesi ya da SPICE Belgesi almanın firmanıza sağlayacağı kazanımlar kısaca aşağıda belirtilmiştir.

*Firmanızın yazılım kalitesinin değerlendirilmesi, yeteneğinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi açısından sistematik bir işleyişe sahip olduğunu kanıtlar.
*Firmanızda, yazılım kalitesinin gelişmesini ölçmeyi sağlayan bir yapı bulunduğunu kanıtlar.
*Firmanızda sürekli iyileşme kültürünün yerleşik olduğunu ve bunun devam ettirilmesi için gerekli adımların atıldığını kanıtlar.
*Firmanızın temel faaliyet alanındaki iş hedeflerini karşılayacak süreçlerinin, mühendislik yaklaşımı ile tasarlandığını kanıtlar.
*Firmanızın, kaynaklarını en iyi şekilde kullandığınızı kanıtlar.