15504, SPICE (Yazılım Süreç İyileştirme ve Yeteneği Belirleme) Yazılım, Süreç İyileştirme ve Yetenek Seviyesi Tayini olarak bilinen süreçleri değerlendirmek için genel bir çerçevedir. Tüm aşamalarda izlenebilir ve ölçülebilir olmak. SPICE uluslararası standartlar çerçevesinde oluşturulmuştur. Temel olarak 15504, yazılım geliştirme projelerinin değerlendirilmesinde bir rehberdir. Değerlendirme sürecinin bir tanımını, bir değerlendirme modelini, değerlendirme sürecinin bir parçası olarak kullanılabilecek araçların bir tanımını ve bu değerlendirmenin başarısına katkıda bulunan faktörlerin bir tartışmasını içerir. 

Bu standardın amacı, yazılım işlemlerinin doğru, verimli ve verimli bir şekilde planlanmasını, kullanılmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. ISO / IEC daha spesifik standartlara atıfta bulunur ancak bunları düzenlemez. SPICE standardı, bir şirketin yönetimi ve süreç tanımlarına özellikle vurgu yaparak, bir yazılım geliştirme projesinde faaliyetlerin uygulanması için tercih edilen sırayı tanımlamayı amaçlar. ISO / IEC 15504’ün nihai hedefi, bir teknoloji organizasyonunda, amaçlara ve programlara ulaşılmasına yardımcı olacak kesin bir tanımlamaya dayanan süreç iyileştirme sağlamaktır. ISO / IEC 15504, iki boyuta bölünmüş bir referans modeli etrafında düzenlenir: a) proses boyutu ve b) yetenek boyutu. İşlemler 5 kategoriye ayrılmıştır: 

Müşteri ya da tedarikçi, mühendislik, destek, yönetim ve organizasyon. İşlemler ayrıca, 0’dan 5’e kadar numaralandırılmış yetenek seviyeleri olarak tanımlanır, burada 0, tamamlanmamış bir işlem, gerçekleştirilen 1 işlem ve benzeri gibi 5. seviye bir optimizasyon işlemine kadar korunur. ISO / IEC 1504 SPICE standardı genellikle CMMI ile karşılaştırılır. Çok benzer özellikler taşıyorlardır ancak aynı zamanda bazı küçük farklılıkları vardır. 

Yazılım Kalite Güvencesi, tüm yazılım mühendisliği işlemlerinin, yöntemlerinin, faaliyetlerinin ve iş öğelerinin izlenmesini ve tanımlanmış standartlara uymasını sağlayan bir süreçtir. Bu tanımlı standartlar, ISO 9000, CMMI modeli, ISO 15504, vb. Gibi bir kombinasyon olabilir veya bunların bir kombinasyonu olabilir. Başlıca hedefi kaliteyi sağlamaktır. Bazı SQA faaliyetleri şunlardır: – 

Kalite yönetim planı 

Yazılım mühendisliği tekniklerini uygulamaları 

Teknik incelemeler 

Test stratejisini uygulama 

Süreç uyumu sağlamak 

Yazılım kalite güvencesi denetimleri 

Rapor oluşturma