Yazılım projelerinin karşılaştığı yaygın problemlerden olan ürünün planlanandan geç tamamlanması, proje başında planlanan bütçenin aşılması ve ürün kalitesinin ihtiyaç sahibinin beklentilerini karşılayamaması vb. problemlerini çözümleme ihtiyacı, son yıllarda giderek önem kazanan bir gereklilik halini almıştır. Organizasyonların, geliştirdikleri yazılımların kalitesini ve ekiplerinin üretkenliğini arttırmak,  bakım ve onarım maliyetlerini düşürmek, projeyi planlanan zaman ve bütçe ile tamamlamak, değişikliklere daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla yürüttükleri süreç iyileştirme faaliyetleri, yazılım projelerini başarıya ulaştırmada kabul gören önemli bir yöntem haline gelmiştir.

CMMI ve ISO/IEC 15504 (SPICE) uluslararası düzeyde kabul gören ve yaygın olarak kullanılan süreç iyileştirme modellerinden yalnızca ikisidir. CMMI, Amerikan Savunma Bakanlığı’nın isteği üzerine Carnegie Mellon Üniversitesi’ne bağlı Yazılım Mühendisliği Enstititüsü tarafından 1991 yılında yayınlanan bir yetenek olgunluk modeli olup, organizasyonların yazılım süreçlerinin (Yazılım planlama, geliştirme, yapılandırma vb.) olgunluğunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. SPICE 15504, 1993’te Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization – ISO) tarafından geliştirilen süreç geliştirme ve yetkinlik belirlemeyi temel alan uluslararası bir standarttır.

Bağımsız iş davranışı konusundaki derin anlayışımızla, benzersiz iş gereksinimlerinizle eşleşiyoruz.